• NADA Norge

  Hvordan NADA Norge er organisert

  Et hvert land står fritt til selv bestemme hvilken organisasjonsform de skal arbeide under. NADA har ingen spesielle lover og regler for etablering av en selvstendig organisasjon, foruten at den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for utførelsen av NADA-protokollen må følges.
  I Norge har vi ingen forening per i dag, men fungerer som ett nettverk -og kompetansehevende organ, på lik linje som Danmark. NADA’s kontaktperson i Norge holder sertifiserte NADA-akupunktører, personell innenfor rus, psykiatri og kriminalomsorgen oppdatert gjennom nyhetsbrev som kommer 2 ganger i året. Nyhetsbrevene innholder nyheter som stort sett kommer fra Guidpoint, NADA’s fagblad, og andre nyheter som kommer til kontaktpersonene fra Dr. Michael Smith. Disse nyhetene omhandler for det meste forskning som er gjort hvor NADA-programmet har vært med.

  Kontaktperson i Norge

  rita_englishNADA’s kontaktperson og utdanner i Norge er Rita Nilsen som er utdannet som internasjonal NADA-instruktør ved Lincoln Recovery Center av Dr. Michael Smith og Carlos Alvarez. Hun har et nært samarbeid med Dr. Smith og Lars Wiinblad som er en mangeåring NADA-instruktør i Danmark samt NADA Danmark.
  Rita er en erfaren helhetsterapeut som har utdannelse innefor både vestlig og østlig medisin. Hennes fordypningsfelt er ulike behandlingsprogram for lidelsen Avhengighetssyndrom (WHO ICD-10).  Spesielt har hun studert atferd og reaksjonsforstyrrelser som er skapt i barne- og ungdomsår (WHO  ICD-10) og barn født med abstinens (FAS/FAE)  og hvordan dette kommer til uttrykk som voksen.  Hun er også  uteksaminert terapeut for et motivering -og påvirkningsprogram for kriminelle v/ Pedagogkonsult, Gunnar Bergstrøm Sverige.

  Til daglig arbeider Rita er grunnelegger av Stiftelsen Retretten, og arbeider der som daglig leder og fagansvarlig. www.retretten.no