• NADA som verktøy

  NADA er en beskyttet tittel og kan benyttes  av?

  1. Personer som har gjennomgått et kurs hos en lisensiert NADA trener i det landet man skal gi akupunktur .
  2. NADA er ikke en primær behandling, men et supplement til en slik behandling
  3. NADA bør knyttes til et sosialt engasjement så ikke økonomiske interesser står i veien for personer med lav inntekt.
  I følge norges lover  trenger man ikke medisinfaglig bakgrunn for å bli en  NADA-utøver

  NADA er en verdensomspennende non-profit organisasjon som holder kurs i NADA-protokollen for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. Protokollen inneholder et akupunkturprogram som er relatert til øreakupunkturen.

  Dette programmet benyttes som et supplement i behandlingen av mennesker med rusmiddelavhengighet og ulike forstyrrelser. Programmet benyttes også i traumebehandling for mennesker i katastrofe områder og krigsherjede land.

  NADA-programmet ble i utgangspunktet utviklet med tanke for å lindre alle de fysiske og psykiske plagene i avrusingen av alkohol og narkotika. Samt i nedtrappingen av medisiner, primært Metadon og Benzodiazepiner. Med årene har man igjennom utallige studier funnet ut at dette programmet kan brukes til langt mer enn det.

  I dag benyttes NADA-programmet ofte som et støtteverktøy i terapeutiske behandlingsprogram for mennesker med personlighetsforstyrrelser, antisosiale forstyrrelser, spiseforstyrrelser, traumer, angst, depresjon og lignende. Det anvendes også i arbeidet av forebygging av tilbakefall til rusmisbruk, spiseforstyrrelser, depresjon og panikkangst m.m.

  I rus – psykiatriinstitusjoner brukes NADA-akupunkturen som et verktøy i stabiliseringsfasen. Dette for å kunne komme raskt i gang med utredninger av pasientene/klientene slik at terapi og rehabiliteringsprogrammet kan settes fort inn. Behandlere og terapeuter verden rundt har erfart at pasientene/klientene har tilegnet seg ny kunnskap og nyttegjort terapien raskere ved bruk av NADA’s akupunkturprogram, og det har vært færre med avbrudd i en strukturert terapi.

  Det forskes kontinuerlig på nye områder hvor NADA-protokollen kan anvendes. Det siste som er kommet inn er fra en studie som ble gjort i England. Studiet omhandler bivirkninger av strålebehandling hos kvinner med brystkreft. Kvinnene har fått NADA’s akupunkturprogram mot kvalme og svette mens de har sittet i små grupper opptil 5 personer. Dette har blitt betegnet som en suksess fordi de fleste som var med unngikk de nevnte bivirkninger.

  NADA-organisasjonen arbeider kontinuerlig for å få akupunkturbasert behandling mer tilgjengelig og integrert i alle behandlingsformer. Som kortvarige og/eller langvarige rehabiliteringsprogram, og ikke minst i alle behandlingsprogram for rusmiddelavhengige og psykisk syke.