• Hva WHO mener om akupunktur

  Verdens helseorganisasjon(WHO) ga i 1993 og 1996 ut et rådgivende dokument om kropps -og øreakupunktur, ”consultative document” Her følger et resymé av en del av dokumentet ”indications and contraindications in use of acupuncture”.

  ”Indications and contraindications in use of akupuncture” er en sammenfatning på 36 sider over de områder WHO synes det kan være akseptabelt å benytte akupunktur. De slår fast at akupunktur er effektivt på flere områder enn bare i smertebehandling. Dette fordi akupunkturens terapeutiske effekt påvirker det regulerende system i kroppen, noe som gjør den til en ikke-spesifikk terapi. Den er derfor spesielt effektiv i alle former for forstyrrelser. Ofte blir akupunkturen sett på som en symptomatisk behandling, men i svært mange tilfeller påvirker akupunkturen den patogene årsaken til en sykdom.

  Konsensuskonferanse

  I 1979 ble det avholdt et symposium i Beijing hvor leger fra ulike land var til stede. De gikk igjennom en liste på 43 sykdommer som angivelig skulle respondere godt på akupunktur. Denne listen ble kritisert siden den ikke var basert på kliniske forsøk som kunne oppfylle de vitenskapelige kriterier. I de siste 20 årene har en mengde forskningsprosjekt vist hvordan akupunktur virker. I 1991 var det på nytt et symposium hvor også verdens samlede akupunkturspesialisert var til stede og ingen av disse hadde noen innvendinger til dokumentet som viste WHO’s syn på akupunktur. Der det ble fastslått at akupunkturen har først og fremst 3 virkeområder:

  • akupunktur lindrer smerte
  • akupunktur styrker immunforsvaret
  • akupunktur regulerer ulike fysiologiske funksjoner

  Målet med den nye listen var at det skulle oppmuntres til å benytte akupunktur der hvor det var objektivt bevist at den var effektiv. Effekten ble bevist igjennom kontrollerte forsøk, eller det ble rapportert gjentatte ganger fra ulike institusjoner og til sist, men ikke minst at den var under vitenskapelig utredning. Et annet mål med dokumentet var å finne kontraindikasjoner for akupunkturbehandling.

  Hvordan akupunktur virker og når den bør benyttes

  I dokumentet fremlegger WHO dels hvilken effekt akupunktur har og delvis når det er akseptabelt og hensiktsmessig å benytte den. Når det gjelder effekten så beskrives den ved en mengde vitenskapelige undersøkelser. Den terapeutiske effekten kommer på grunn av den regulerende effekten akupunkturen har på flere av de funksjonelle systemer i kroppen. Akupunkturen virker ikke bare symptomatisk, men påvirker også den patologiske årsaken.
  Akupunktur forverrer sjeldent en tilstand. Det kan derimot være en risiko for at en annen hensiktsmessig behandling holdes tilbake for pasienten. Akupunktur gir sjeldent bivirkninger siden den mobiliserer kroppens egne systemer (til sammenlikning: akupunktur forhøyelser kroppens eget kortison, kortisol, som ikke skader til sammenlikning med hva doser legemiddelet kortison gjør).
  Ettersom WHO ser at akupunktur ikke fungerer på sterke infeksjoner, som der hvor viruset eller bakteriene er sterkere enn immunforsvares motstandskraft, slår de fast at akupunktur ikke er noen patentløsning. Selv hvor indikasjonene på at akupunktur er hensiktsmessig må en se på pasientens eget potensiale før en går i gang med en behandling.
  WHO blander symptomatiske, funksjonelle og patologiske diagnoser…

   

  Symptomer og sykdommer hvor WHO anbefaler akupunktur

  Denne listen er et bilag til WHO- dokumentet. En del av diagnosene som nevnes i listen må en også ta livssituasjon i betraktning.

  • Akutt: tonsilit, faryngit og laryngit, kronisk sinuit
  • Avhengigheter: alkohol, narkotika, roende tabletter, nikotin, koffein, sukker
  • Arytmi: cardiac neurosis, agina pectoris, Hyper –og hypotensjon, Leukopeni
  • Biliary: ascariasis, dyskinesia, gallesten og galleanfall, nyreanfall
  • Bronkial astma
  • Cervical myofascitis og spondylitis. Tennisalbu, Gonartros, Frozen shoulder, Reumatoid artrit, Ischias, forstuelser
  • Colon irritabile, forstoppelser, diarè
  • Depresjon
  • Dysmenorre, menstrasjonsforstyrrelser, kvinnelige og mannlige infertlitet, impotens
  • Enures: urininkontinens, urinretensjon
  • Fedme
  • Hodepine, spenningshodepine, migrene
  • Hemiplegi
  • Igangsetting av fødsler
  • Menierè
  • Myopi
  • Postherpesisk smerte, trigeminusneuralgi
  • Postoprerativ smerte