• Norsk lovgivning

  Loven om sette akupunktur i Norge:

  Det er ingen krav til utdanning for  øreakupunktørere i Norge og derfor kan alle som ønsker det ta utdanning i NADA-protokollen. NADA-protokollen inneholder mer enn selve nålsetting med akupunkturnåler. Selvom det ikke er krav til utdanningen er det likevel lover man må følge

  NADA-utøvere som ikke er lisensiert helsepersonell må følge Loven om bruk av alternativ behandling

  Les: LOV 2003-06-27 nr 64: 

  Helsepersonell må følge sin lovgivning, i tillegg til  Loven om bruk av alternativ behandling når de benytter NADA-protokollen i sitt arbeid

  Les mer om øreakupunktur på Nifab sider.  Nifab.no er et statlig nettsted som tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativ behandling.

  Trykk her