• Påmeldig

  Abonner på nyhetsbrevet vårt
  Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som
  samles inn for å utøve våre tjenester overfor dem vi jobber med.
  Behandlingsansvarlig i NADA Norge er daglig leder , om ikke oppgaver er delegert.
  Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til :
  nada@nada-norge.no
  Personopplysninger som lagres
  NADA Norge lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
  Påmelding til kurs og andre arrangement
  Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og ulike arrangement. I
  tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger for å sende ut info
  om endringer for kurset eller arrangementer samt faktura. Disse personopplysningene blir
  ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet og informere om NADA Norges
  aktiviteter .
  Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og vi vil da slette de opplysninger som ble
  lagret i tilknytning til det aktuelle samtykket.
  Sertifiseringen: (Gjelder kun dem som besvarer hjemmeprøve)
  Navn, adresse, og e-postadresse, samt sertifiseringsnummeret
  Oppdatering og info vedr. NADA-nyheter og annet
  For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss.
  Denne lagres i en egen database og deles ikke med andre. E-postadressen slettes hvis du
  ber om det eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke.
  Varebestilling:
  Bøker og akupunkturutstyr oppbevares inntil faktura er betalt Rettigheter for den registrerte
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
  forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til
  Datatilsynet på behandling i strid med reglene.Sletting av personopplysninger
  Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5
  år.
  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold
  til lovens krav.
  Rettigheter for den registrerte
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
  forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
  personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til
  Datatilsynet på behandling i strid med reglene

  Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og vi vil da slette de opplysninger som ble
  lagret i tilknytning til det aktuelle samtykket. Kontakt oss på nada@nada-norge.no.

  We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms.