• Velkommen til NADA Norge

  TRYKK HER: Personvernerklæring for NADA Norge

  NADA Norge i dag

  Rita Nilsen var i praksis i 1998 på Solvang behandlingsinstitusjon og jobbet med blant annet pårørende. I 2000 startet hun Anker Rehab og endret navnet til NADA Norge  2012.  Våren 2001 begynte  Rita å gi NADA’s akupunkturprogram, NADA-protokollen,  i Oslo fengsel. Vinter  2002 fikk hun registrert  stiftelsen Retretten i Brønnøysund og jobbet der som daglig leder frem til  2018.

  Les Rita: CV

  Fra og med 1 aug. 2018 startet Rita i en 100 % stilling i NADA Norge og  kan derfor,  i tillegg  til  kurs i NADA-protokollen,  nå tilby  foredrag, kurs, workshop, fagdager til institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker kompetanseheving innen avhengighet og misbruk. Det er også mulig å få vikartjenester for institusjoner som arbeider med rusproblematikk. Vi har også medarbeidere som kan være brukermedvirkere innen rus, psykiatri og kriminalomsorg.

  Les mer om:  Tilbudene

  NADA Norges  arbeid er forankret  i National Acupuncture Detoxification Association (NADA) som er en verdensomspennende non-profittorganisasjon som holder akupunkturkurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. Hvert land står fritt til å velge sin organsisasjonsform, men den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for NADA må følges for å kunne sertifisere i NADA-protokollen. NADA Norge og  NADA Danmark er organisert på samme måte og  holder blant annet ulike kurs og sertifiserer i NADA-protokollen samt  jobber med nettverksbygging og kompetanseheving for sertifiserte NADA-akupunktører og andre proffesjoner.

  Les mer om NADA-protokollen: Kontrollerte studier.

  Les også om lærings-og motivasjonskurset ANTA:  Prosjektbeskrivelse-ANTA-programmet (1)

  NYHETSBREV: Trykk her