• Velkommen til NADA Norge

  TRYKK HER: Personvernerklæring for NADA Norge

  NADA Norge arbeider innen National Acupuncture Detoxification Association (NADA) som er en verdensomspennende non-profitorganisasjonsom og holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. Hvert land står fritt til å velge sin organsisasjonsform, men den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for NADA må følges for å kunne sertifisere i NADA-protokollen. NADA Norge holder kurs og sertifiserer i NADA-protokollen og jobber med nettverkbygging og kompetanseheving for sertifiserte NADA-akupunktører.

  NADA er en beskyttet tittel og kan benyttes  av?

  1. Personen må ha et kurs med en lisensiert NADA trener i det landet man skal gi akupunktur .
  2. NADA er ikke en primær behandling, men et supplement til en slik behandling
  3. NADA bør knyttes til et sosialt engasjement så ikke økonomiske interesser står i veien for personer med lav inntekt.
  I følge norges lover  trenger man ikke medisinfaglig bakgrunn for å bli en  NADA-utøver

  Vestlig og østlig medisin

  NADA-protokollen har kombinert den vestlige – og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av rus- og psykiatripasienter. NADA’s akupunkturprogram er et forenkelt standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier.

  Studiene har vist at NADA-programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger.