• Kort om NADA

  NADA Norges  arbeid er forankret  i National Acupuncture Detoxification Association (NADA) som er en verdensomspennende non-profittorganisasjon som holder akupunkturkurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. Hvert land står fritt til å velge sin organsisasjonsform, men den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for NADA må følges for å kunne sertifisere i NADA-protokollen. NADA Norge og  NADA Danmark er organisert på samme måte og  holder blant annet ulike kurs og sertifiserer i NADA-protokollen samt  jobber med nettverksbygging og kompetanseheving for sertifiserte NADA-akupunktører og andre profesjoner.

  Les mer om:  Tilbudene

  Les mer om NADA-protokollen: Kontrollerte studier.

  Les også om lærings-og motivasjonskurset ANTA:  Prosjektbeskrivelse-ANTA-programmet (1)

  Vil du ha NYHETSBREV: Trykk her

  TRYKK HER: Personvernerklæring for NADA Norge