• NADA-protokollen

  NADA-protokollen er en non-verbal behandling og dens  øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øre. Det er de samme punktene som benyttes hver gang, så det eneste man trenger til behandlingen er sterile engangsnåler. Nålene skal sitte inne i mellom 30 – 45 minutter, men jo lenger jo bedre og gies så ofte pasient/klient selv ber om det – det skal gies betingelsesløst. De skal da sitte komfortabelt i et helt stille rom eller med rolig musikk i gruppe.

  Protokollen legger opp til at pasienten/klienten får akupunkturbehandling som et supplement i en helhetlig behandling hvor de har en grunnleggende terapi. Det er svært gode resultater der hvor denne grunnterapien innholder rådgivning, kompetanse om den forstyrrelsen som skaper problmer for den enkelte, relasjonsbygging hvor familie og nære er involvert. Samt litt om kosthold, vitaminer og mineraler. Oppfølging i selvhjelpsgrupper og/eller ettervernsgrupper som har en varighet på minimum 2 år. I tillegg at pasienten/klienten følges opp til faste timer hos lege og tannlege for helsesjekk og styrking av tannhelsen. Trygg bosituasjon og økonomi er en forutsetning for at pasienten/klienten skal kunne dra nytte av noen som helst terapi/behandling.

  På Lincoln Recovery Center igjennomfører  ca 700 personer årlig med en slik terapiform som er nevnt. NADA-protokollen og urinprøver er obligatorisk hver dag. 60 % klarer å bli rusfrie og få orden på sitt liv.

  I Norge er Solliakollektivet et godt eksempel på hvor bra kombinasjonen alternativbehandling, inklusiv NADA-protokollen og arbeidstrening er. Der hvor Sollia selv følger sine elever, som de kalles der, fra første dag og langt etter utskrivning har de 100% som blir rusfrie og som klarer å integreres i storsamfunnet. Der hvor kommunen tar hånd om ettervernet er det ca 70% som lykkes. Sollia har gitt NADAs akupunkturprogram siden 1998
  Les mer: Solliakollektivets hjemmeside

  Hele protokollen bygger på pasientens/klientens egne evner og ressurser til å hjelpe seg selv. Den legger vekt på å øke pasientens/klintens kompetanse til egenutvikling på det fysiske, mentale, sosiale og psykiske plan i behandlingen. Pasientens/klientens egne meninger blir like mye hørt som behandleren og legens i forhold til behov som må tilfredstilles for at de skal lykkes.

  Det er blitt rapport fra behandlere at pasienter og klienter har hatt stor nytte av programmet i forhold til å redusere rusmisbruk. De med psykiske forstyrrelser har hatt mindre angst og sovet bedre. Personer som har overforbruk av medisiner har mindre behov for tabletter.
  Protokollen benyttes i alt fra skadereduksjon for de som bor på gaten eller hospits til motiveringsarbeide i fengsel. Ofte blir protokollen sett på som en rød tråd helt fra forvern igjennom primærbehandlingen og etter endt ettervernsarbeide.

  I tillegg til effekten av nålbehandlingen, nevnes det ofte i blant behandlere og terapeuter at klienten endrer oppførsel. De blir mer samarbeidsvillige, og de gjennomfører oftere behandlingsprogram uten avbrudd. Det er også færre tilbakefall hos dem som har mottatt NADA-programet under primærbehandlingen.