• Studier og erfaringer

  Les mer her

  Studier på helsepersonell

  Akupressur i øret reduserer angst og utbrenthet hos helsepersonell 

  Auricular-acupressure-reduces-anxiety-and-burnout-in-behavioral-healthcare

  Svensk studie fra 2019: NADA-protokollen reduserer angst og utbrentsymptomer hos helsepersonell 

  https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0897189719301703/first-page-pdf

  Evidens for NADA sitt akupunkturprogram

  http://acudetox.com/phocadownload/Research_Summary_2013%20(2).pdf

  Gravide: Pregnancy, Drug-Abuse and Acupuncture

  Pregnancy, Drug-Abuse and Acupuncture

  Dokumentar av Patrick Murphy 2016

  En liten film om noen av områdene NADA’s akupunkturprogram benyttes. Her deles erfaringer fra både psykiatrien og kriminalomsorgen samt en fra en brukerorganisasjon

  https://vimeo.com/157358037

  Foredrag fra konferansen 2015

  Her kan dere se noen av foredrgene som ble holdt under den Internasjonale NADAkonferansen i Oslo mai 2015
  Opptak fra konferansen Tools For Hope i Oslo 2015

  Her kan man lese om forskjellige erfrainger med NADA’s akupunkturprogram.

  Henvisning til evidens/forskning på NADA-protokollen


  Dr. Smith

  Youtube video om Dr. Smith


  Sage’s i San Francisco

  Del en og to

  Sage Project part 1

  Sage Project part 2


  Kreft

  Min far har et for-stadie av kreft, vi vet ikke enda om det er myelomatose eller leukemi (beinmargskreft eller blodkreft) Han har har veldig dålige blodprøver, alt som dannes i beinmargen har vært for lavt; bl. a blodplater og hvite blodlegemer. Han hadde cellegift for 3 uker siden, da kunne han bare få halv dose pga beinmargsdepresjon.

  Vi ble enige om å forøke NADA-protokollens akupunkturpgram, med akupunktur og godt norsk kosthold. (Han hadde et greit kosthold fra før) Da vi startet hadde han blodplateverdi på 35, 40, 36 osv. Etter 3 uker med NADA’s akupunkturprogram hadde han nå 105 i resultat (blodplater)

  Dette er helt fantastisk!!

  Jeg jobber i Larnett Norge, og skulle egentlig bruke kunnskapen min her…Og så ble det så bra for min egen far! Denne uken kan han igjen få full dose med cellegift, det virker!

  Mvh.

  Kjersti Bratlien Larnett Norge


  Kort referat fra NADA’s internasjonale konferanse i Denver 2013

  Dette er en erfaring som vi alle kan lære mye av

  Les mer: Så lite, men allikevel veldig mye – for den som har det vondt

  GUIDPOINT Jan/Feb 2015


  Akupunktur Klinikken (Trondheim)

  NADA behandlings – resultat                                            

  (sett ut i fra de 30 obligatoriske behandlingene)

   Noen har tatt få behandlinger, og skal ikke til videre oppfølging. Andre vil fortsatt ta månedlig behandling fremover.

  Andre har tatt opp til flere behandlinger og vil holde det ved like fremover.

  Kvinne 40 – 50 år:

  • Røyker, surkling i venstre lunge område, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, stiv nakke, dårlige matvaner og mye kaffe, og en del lett brus. Tidligere familiære opplevelser som har vært vonde.

  Smaken på røyk og kaffe ble forandret. Det smakte ikke godt, men røykte og drakk likevel. Fikk svette tokter, feber lignende symptomer og frøs inn til margen i ca 4 dager. Vond lukt av urinen og hadde urolig mave. Hadde behov for mye vann.

  Mindre lyst på alkohol i helgene. Mindre stiv i nakken, bedre søvn, mer konsentrert og mye roligere i kroppen. Mindre surkling i venstre lunge område.

  Kvinne 50 – 60 år:

  • Søvnproblemer, smerte i skulder/nakke, høyre arm og engstelig, jobb relaterte problemer. Litt kortpust.

  Ble slått helt ut, gråt, ble søvnig, men ikke dødstrøtt. Følt seg rolig og helt avslappet. Luktet av urinen og tørst. Bedring i søvn, smerter, og har begynt å ta tak i jobb situasjonen. Bedre med pusten.

   Kvinne 45 – 55 år:

  • Skulderproblem, røyker, trett og sliten. Familiære problemer hvor det er mye rusmisbruk rundt. Tar på seg mye ansvar. Hiver etter pusten, hjertebank.

  Sluse med tårer som strømmet, smerteforverring i skulder. Smerte i venstre bryst. Bedre etter hvert med skulder og pusten. Ser ting i sammenheng og flinkere til å slippe taket i familien med rusmisbruket. Er blitt mer sentrert i seg selv og egen familie. Flinkere til å rose seg selv og vet hun må gråte ut.

  Mann 40 – 50 år:

  • Stiv nakke, og tungpust. Tiltaksløs, røyker, begynnende Kohls sa legen. Mor er lammet av Kohls. Sliter med motivasjonen, samvittigheten og valg. Skiftarbeid natt og har problem med å sovne når kommer hjem på morgenen.

  Følte lettelse og bedring i nakke. Bedre med pusten. Jobber med å slippe følelsen av å ha konstant dårlig samvittighet.

  Mann 35 – 45 år:

  • høyt blodtrykk, søvnapné, snuser, uutholdelig stress samboerskap, smerter i nyre området, vondt i korsrygg, hjertebank. Stor sorg og følelse av å ha feilet. Drømmer mye. Vanskelig for å fullføre ”å forlate hjemmet grunnet barna”. Lever med suicidal trusler fra sambo.

  Dødlignende tretthetsfølelse etterpå. Svettetokter, bedret blodtrykk, bedre søvn, smertene i ryggen forsvant tidlig i behandlingen og har etter hvert fått mindre smerter generelt. Forsøker å holde fornuften i takt fremover.

  Kvinne 35 – 45 år:

  • skulderplager, stiv nakke, innvendig uro, litt tiltaksløs, trett av og til.

  De 2 første behandlingene var det ingen merkbar virkning, så merkbart roligere innvendig, mindre stiv i nakke og mindre trett.

  Kvinne 30 – 40 år:

  • gravid, smerter i sakral, generelt anspent og engstelig, søvnproblemer, og litt stiv i nakke.

  Fikk 2 behandlinger. Ble veldig trett og måtte legge seg når kom hjem. Bedre søvn og litt mindre stiv nakke.

  Hva som skjer fremover blir spennende å følge.

  Av og til supplerer jeg med noen få punkt med Klassisk akupunktur.

  Med vennlig hilsen

  Akupunktur Klinikken (i Trondheim)
  Janiche Myhren
   www.acunada.no


  En fin erfaringsdeling fra Utsikten som ligger under Sørum Gård, Trondheim

  Hei og takk skal du ha for et fint og lærerikt kus. Vi på Utsikten er i full gang med å gi NADA-akupunktur, ei av våre akutt innlagte opiatavhengige, ble hjulpet med både hjertebank, søvnproblem og hun sov veldig godt etter bare to gangers bruk. Vi gir ofte Catapresan mot hjertebank, svetting etc, men nå løste vi det med Nada’s akupunkturprogram. Vi skal prøve det på en fra Sørum Gård nå. Han får interferronbehandling med veldig store bivirkninger, så dette er spennende.

  For mer info. kontakt: Utsikten, Øvre Håbjørg 3 7074 Spongdal

  Att: Elisabeth

  utsikten@sorumgard.no


  Evaluering av NADA – øre akupunktur ved Landåsveien Bofellesskap

  (4 av 5 beboere har deltatt)
  Beboerne i undersøkelsen har fått NADA-akupunktur gjennomsnittlig ca. 40 ganger, i en periode på 3-4 mnd.
  Alle syntes dette hadde vært positivt for dem.
  Hva beboerene mente var blitt bedre:

  • 50 % hadde fått bedre søvn
  • 100% mente de hadde fått mer ro
  • 75% dempet russug
  • 100% følte at angsten hadde sluppet litt taket
  • 100% følte bedre konsentrasjon
  • 75% følte seg mer i fokus
  • 75% bedre i kommunikasjon

  Vi merket:

  • Dempet medisinbehov
  • Mindre røyking
  • Bedret livskvalitet
  • Ingen følte seg verre
  • Alle følte at de fikk den behandlingen de ønsket
  • alle ville at NADA-akupunkturen skulle være tilgjengelig for dem i framtiden også

  Ansvarlig for undersøkelsen:                         Kontrollert av:

  Linda Flaten                                                  Aina Hovland


  Spørsmål om enkelte kan bli verre av NADA’s akupunkturprogram:

  Jo, jeg kan godt genkende at nogle vælger NADA fra pga ubehag. Men jeg mener, at det ofte er fordi vi (behandlere) ikke får taklet det rigtigt. Selvfølgelig står enkelte af, men vores tilgang er ligeså afgørende som selve behandlingen. Jeg bruger meget tid i min undervisning i at tale om netop det emne. Der ligger en række  personlige og psykologiske elementer for nogens vedkommende og det drejer sig om at fokusere mere på hvad metoden kan hjælpe dig med frem for at den kan gøre lidt ondt. Smerten er som regel surrogat for noget andet. Det skal vi hjælpe pt. med at sætte ord på. Nogle klienter mærker pludselig deres indre (smerte, skyld, skam osv.) hvilket får dem til at distancere sig fra behandlingen. Og det er jo enkelt bare at sige ”av”. Andre vil mærke noget næsten hele tiden. Hvilket ofte er en flugt fra at mærke sig selv. De projicerer væk fra sig selv, hvilket jo ikke fremmer deres udvikling. NADA kan hjælpe dem med at håndtere dette, men kun når behandlingen gives i et forløb. NADA skal jo heller ikke bruges som p.n. i sig selv. Så forsvinder en stor del af hele idéen med programmet. Der er en lang række mekanismer af den art, som vi bør være opmærksomme på og hjælpe pt. med. Det kunne jeg skrive meget mere om.

  Men der er jo også den mere fysiologiske del. Folk på benzodiazepiner har ofte en lavere smertetærskel og er følsomme for stimuli. Derfor masserer jeg altid deres ører først. Desuden er der en række teknikker til at nedsætte følsomheden ved stikket. Så en del af det ligger også i vores teknik. Depressive er også ofte følsomme og det samme gælder ptt., der får morfika og metadon. En mulighed kan være at bruge nåle, som er 0,18 gange 7 mm. Dem har jeg fået hjem 5 pakket fra Kina. For hver mm nålen er kortere kan du overføre meget mere energi, hvilket gør det mere smertefuldt. Et problem er jo desværre, at mange behandlere sætter nålene for løst. Så virker de ikke og de gør ondt, da nervespidserne er lige under huden.

  Lars Wiinblad, NADA Danmark

  www.nada-danmark.dk


  Pregnancy, Drug-Abuse and Acupuncture

  Print ut: Studie om gravide og NADA av Dr. Ralph Raben

  Experiences with the NADA Protocol on pregnant women

  Dr.med. R. Raben  *  Hamburg

  In Germany live about 80 million people.

  About eight million women between 18 and 40 years live in Germany and are smokers (and about 12 million men). If they get a baby and continue smoking they possibly damage the health of their children. For a long time these risks were underestimated also by doctors. And about 70 thousand women in the age between 18 and 40 are addicted to illegal drugs: In comparison a smaller group; but they usually continue drug-abuse and lifestyle during a pregnancy, harm their children and often they lose them when they are not able to give necassary physical and social care.

  Heroin-, Crack-  or Methadonusing pregnants usually are also smokers and use often other substances, f.e. Benzodiazepin-Medication

  Three problems are adverse for a professional support:

  1. that these women (or parents) don´t trust themselves and think that they always will fail,

  2. that doctors, midwifes or counsellors don´t trust in their competence and ability to support 3. that there is not an effective supporting and controlling network which works together.

  Pregnant women who smoke or use drugs or alcohol need competent and clever counseling, tough, friendly and effective treatment and not criticism.

  And they need a friendly and supporting but also controlling authority. For the principle of a professional support I learnt from Dr. Smith and the Lincoln Recovery Center Team the word “tough love”.

  Most pregnant women ask for support of midwifes or obstetricians if these professionals have an acceptable concept. After 20 years experience I see that the integration of acupuncture was a good step and an intelligent access for a very complex problem. There exists not a single or simply solution.

  Special risks of druguse and smoking in pregnancy

  Tobacco substances, alcohol, heroin, methadone, buprenorphin, cocaine, crack-cocaine, amphetamines, benzodiazepins, all substances harm the mothers health and pass from mother to the fetus via placenta. There is no barrier to the fetal brain and its other organs.

  Babys of drug-using and also of smoking women have higher rates of:

  • miscarriage
  • premature labour (immature child with all risks f.e. braindamage)
  • Intrauterine growth retardation (risk f.e. lung- and braindamage)
  • Amnion infection syndrome (risk for all organs)
  • Intrauterine death
  • Abruptio of placenta (caesarean in emergency necessary: risk for both mother and child)
  • Teratogenic effects? (f.e. brain damage, clefts)
  • Are sure for alcohol and smoking
  • Are not related to opiate- or methadoneuse, but
  • Are maybe connected with Crack
  • Neonatal Abstinence Syndrome (NAS)
  • SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
  • AD(H)S (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder)
  • Often adverse effects are not recognized in newborns, only appear years later, f.e. ADHS.

  Treatment

  60 % of smoking women quit smoking spontaneously when they get pregnant. 40 % continue smoking.

  Smoking pregnants need support with a straight, intelligent concept. Their wish to quit is often inconsistent. If we ask or talk with them we hear that the most know about risks. Motivational interviewing technique is a good non-confrontational way to stay in contact.

  But it is good to have more than one tool for treatment. And the first should be not a nicotine replacement and not a medication. Acupuncture in general is well accepted by most patients. But they heared about acupuncture that it is expensive and not available.

  Here is the concept of the NADA Protocol with a repeated, acceptable non-verbal treatment helpful. We use the same procedure as for drugaddicted women.

  One aspect of our clinic from 1987 up to now is to look after drug-abusing pregnant women. Within 20 years we looked after about 600 drug-abusing pregnant women and their children..

  The most of our patients were heroin-dependent or methadonusers and most of them used in addition cocaine, crack-cocaine, benzodiazepins or alcohol and nearly all were smokers.

  Pregnancy offers women a unique opportunity for substance abuse detoxification and is a chance to change their risky lifestyle.

  We offer treatment, counseling, acupuncture and prenatal care, all tests, ultrasound, psychosocial care, preparation for the delivery and the time after.

  We look after these mothers and children, the development of their pregnancies, psycho-social situation, fetal outcome and the years after.

  We are a team of three doctors (two women and me). We are Gynecologists and Obstetricians. And there are three nurses. We work together with a facility for psycho-social rehabilitation and counseling, with a perinatal departement and a childrens hospital.

  Early and frequent prenatal care visits reduce the risks of morbidity, prematurity and low birth weights of the infants.

  We try to continue treatment after childbirth for months and sometimes for years. So we see children not only in ultrasound but also later accompanying their mothers.

  Methadone

  Heroin-dependence during pregnancy presents some complex medical problems.

  It is difficult to detoxify and detoxification may produce fetal distress and premature labor with all consequences of too low birth weight and perinatal death..

  Therefore the most western states introduced methadone- or buprenorphin-replcement-medication for pregnant heroin-addicts.  Methadone- or buprenorphin-medication is widely available. It can reduce obstetrical and fetal complications related to illegal heroin-use and it offers a better chance for regular medical prenatal care and a better fetal outcome. But the fetus becomes dependent on medication.

  From 1987 to 1994 we used only methadone in pregnancy to reduce harm in women using “street-heroin”, cocaine, crack etc.

  The prevailing opinion was that the benefits of the opiod-medication outweigh the risks not only to the pregnant women but also to the fetus. A detoxification of heroin or methadone during pregnancy was mostly not recommended even if the mother was motivated to withdraw.

  In methadone-medicated mothers 80% of the newborns – more than after heroin-abuse – suffer from Neonatal Abstinence Syndrom (NAS).

  If you saw or heard the babys with NAS you mentioned that´s a high price for the therapy.

  Neonatal Abstinence Syndrome (NAS)

  1. Symptoms of Central Nervous System

  Tremors, hyperreflexia, irretability, high pitched cry, increased muscle tonus, general convulsions

  2. Autonomic system dysfunction

  Yawning, sneezing, sweating, fever, fast breathing, increased apnea

  3. Digestive system dysfunction

  Diarrhea, vomiting, poor feeding

  NAS is a severe disease that is treated by a neonatal intensive care unit for two to eight weeks. Such newborns get typically a medication with opiate-medication (paregoric), barbiturates or benzodiazepins in the beginning of their lives.

  But the main problem for the babys is that about 50% of drugdependent parents are only inconsistent able to give their children the necessary physical and social care in the months and years after childbirth. Even if they are in methadone-maintainence-medication and are offered psychosocial counseling. A lot of them use continuously crack or benzodiazepin.

   Acupuncture

  I am an Acupuncturist for many years. But I treated not drugaddicted patients. I was inspired to do that by two patients who had very good experiences with acupuncture detoxification in a hospital. The medical staff of that inpatient facility treated them 3-4 times a day with needles and without any medication. They were trained on the NADA Protocol which was developed in the Lincoln Hospital/Bronx.  So we went to both hospitals to see what seemed to be impossible. We noticed that in Bronx also pregnant women where treated, not only heroin- or methadonusers, but also crack- and alcoholusers. We learnt about the NADA-Treatment and started after 1994 with the NADA Protocol in addition or instead of medication and did it also for pregnant smokers in our clinic.

  Treatment is available from Monday to Friday, always at noon, in a groupsetting, in a friendly, non-confrontative atmosphere. Counseling and psycho-social care is offered after some treatments when the patients begin to trust.

    NADA Protocol means

  • Acupuncture, 3-5 points, on both ears, 3-5 times a week
  • Group treatment, 30-45 min, patients are sitting
  • Friendly, non-confrontative, familiar atmosphere
  • “Tea treatment” (Detox-Tea), 3- 4 times daily
  • Urin testing
  • Counseling 

  Important to emphasize:

  Acupuncture for drug-treatment is not a stand-alone therapy.

  It is connected with psychosocial rehabilitation and can be combined in pregnancy

  with medication.

  The aims of the treatment are

  1. Healthy mothers
  2. Healthy newborns and children
  3. Parents (mostly mothers) who live together with their children because they are able to care for them.

   Results

  If we compare the first period without acupuncture and the 11 years after 1995 with the Integration of the NADA Protocol we recognize that in general mothers and babys did better:

  1. Less complications in pregnancy, f.e. premature labour
  2. Better fetal outcome
  3. More women reduce or detoxify from methadone, crack and alcohol and  benzodiazepine-medication
  4. Reduce their cigarette smoking
  5. Less Neonatal Abstinence Syndrom
  6. No convulsions or cramps in the acupuncture group
  7. Better sleep, less pain
  8. More compliance for rehabilitation
  9. Seem to be in a better mood
  10. Had more often a “Thanks for treatment” to the staff

  Important: Offering acupuncture we see and treat also women were methadone can not work: alcohol, crack, benzodiazepins, cigarettes, amphetamins.

  Acupuncture and Neonatal Abstinence Syndrom

  This is not a scientific study to show evidence of that medicine. We give a short report about our experiences about women who came to the acupuncture group and the Neonatal Abstinence Syndrom. We looked for 102 drug-abusing pregnant women. They were random selected as they came to us and we offered them all the typical NADA protocol.

  And then we compared two groups: The newborns from mothers who got repeated treatment ( group 2) during pregnancy and such who got no or only one treatment (group 1). Both groups of mothers were offered also counselling, psycho-social rehabilitation and typical obstetrical care and consultation, ultrasound and typical tests during pregnancy. 95 delivered in a specialised perinatal department experienced with NAS. From all we get information about the delivery and about the babys.

  From 102 women 59 are in group 2 and 43 came not to acupuncture or had only one treatment (group 1).

  In group 1: 35 of the 43 newborns suffered on NAS and had be treated for two to eight weeks (= 81%) due to severe NAS. Only eight infants (=19%) did not need a medication, because the symptoms were weak.

  In group 2: 20 babys suffered NAS and need medication ( = 34 %) because of severe NAS. But 39 did not need medicine and left the hospital after a week of observation (= 66%).

  The results in group 1 were the same like in the years before 1995 when we did not offer acupuncture.

  Acupuncture to newborns?

  Also at Lincoln Hospital we heard about the possibility to treat newborns with acupressure plasters on acupuncture-earpoints. So we tried it in the same way when we saw babys with symptoms of NAS. The method is completely undangerous. Magnetic beads are applicated to the Shen-Men Points on the outer ear and remain for some days. They are controlled by a nurse and get changed if necessary. This simple therapy has no negative side-effects and is continued as long as there are symptoms.

  We saw calming and symptom-reducing effects, often immediately after application. There fore we trained nurses and doctors from the perinatal center to do it the same way.

  Does NADA Protocol help pregnant women in smoking cessation ?

  In the last seven years we had more attention on smoking and noticed the same physical risks for children as for other drugs, and we were trusting more in acupuncture.

  Here we look after 60 smoking pregnant women who didn´t stop smoking up to the 12. week of pregnancy. We offered acupuncture (NADA Protocol) and looked at the results of the two groups: Only one treatment (group 1) or more than one, i.e. 2-16 ( group 2).

  In group 1 we registered 35 % smoke-free when the baby was born, in group 2 we see 60 %.

  We know that our experience here has no scientific evidence. But there are others who showed that NADA Protocol is effective, especially in combination with repeated counseling (Bier et al.).

  Drug-dependent pregnant women are very busy. They have to change a lot of things in their lives in a some months, so that the baby has a safe place. And half of them had other children at home.

  Many of them did not continue their acupuncture treatment, but they told us that they like the treatment.

  That´s important, because we saw some of them later asking for acupuncture or choosing a facility which is working with acupuncture.

   Ideas to improve the treatment:

  – Nurses and midwife should visit the women and young mothers/parents at home, also to give treatment

  – Perform NADA treatment groups in gyn/obstet. departments/hospitals and their outpatient departments

  – Magnetic beads as a basic therapy for newborns after smoking-, alcohol-  and drugexposure.

  -Good documentation of symptoms, treatments and effects.

  Acupuncture heals not the addiction –disease,
  but in a suitable setting
  it is an intelligent and acceptable,
  simple and effective tool to detoxify
  and to make damaged women stronger.
  This kind of a structured therapy.
  could give them what many of them missed:
  A safe place.

  R. Raben, Dr. med
  Gynecologist, Obstetrician, Lic. Acup.
  Ottenser Hauptstr. 33
  D-22767 Hamburg

  ralphraben@web.de


  Hilde Nicolaisen, sykepleier / prosjektlede i Tromsø kommune. Hun har drevet kurs i Hasjavvending siden 2006. Her kommer noen erfaringer så langt.

  Jeg har nå hatt kontor hos rus og psykiatritjenesten i Tromsø kommune siden november 2005. Her tar jeg imot hasjavhengige til individuell behandling, samt at jeg har noen gruppesamlinger. Jeg samarbeider mye med Utekontakten. Etterspørselen øker! Noen har sluttet å røyke og kommer for NADA og oppfølgingssamtaler, mens andre er i forskjellige faser i behandlingen som består av kognitiv dferdsterapi/endring.
  Alle får NADA, de fleste alene, men jeg har noen par som kommer sammen. Jeg har så langt bare positive erfaringer. Tilbakemeldingene går på bedre konsentrasjon, større ro (til tankene også) bedre søvnkvalitet, mindre behov for nattings! (noen bruker hasj som sovemedisin), en av klientene sa også at det ikke var vits å røyke nattings for den virket ikke som før. Jeg har også klienter fra LAR (legemiddelassistert rehabilitering), og mange av de sier det hjelper mot svetten og den urolige magen. En av klientene sa til og med at akupunkturen gjorde han glad!! Hilde er også aktiv for Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon (RIO). Disse jobber ruspolitisk og gjør en god del for å påvirke og bedre bla. Behandlingenopplegg for rusmisbrukere

  Ta kontakt med Hilde om dere vil vite mer:
  Hilde Nicolaisen
  Søndre Tollbodgt. 7a
  9008 Tromsø
  telefon 77790696


  (Denne kommer ikke med navn fordi erfaringene er hentet fra en institusjon.)

  Hei

  Takk for praten. NADA er et fantastisk verktøy det er utrolig gøy å jobbe med.Har fått mange positive tilbakemeldinger fra pasientene. Nå går det veldig greit med han som slet med de Suicidale tankene. Han skjønte selv at det ikke var NADA-akupunkturen som var årsaken (det var heller de rundt han som trodde –  enkelte medpasienter og ansatte her) For noen dager siden kom hun som har isolert seg så mye å sa » Jeg har fått så mye engergi og jeg er så utrolig glad inne i meg». Hun er blitt mye mer åpen og sosial.En kveld var det en dame som fikk vanvittig angstanfall og en ansatt tilkalte meg. Jeg reiste ned og tilbød henne NADA. Etter noen minutter slo hjertet normalt og 15 minutter etter at jeg hadde satt nålene sovenet hun. En ung gutt sier at han ikke har russug lenger. Han har fått behandling 3 ganger.

  Tusen takk for kurset og alt du har lært oss – hils Mona og de andre i Retretten

  Vil dere vite mer så ta kontakt med oss så skal vi videreformidle spørsmål:

  nada@nada-norge.no


  Erfaringer fra Varberg sykehus i Sverige

  Nedtrapping på tabletter

  Varberg sykehus i Sverige ville finne ut hva som var årsaken til sykhusinnleggelse. Pleierne gikk rundt til alle avdelinger og kartla innleggelsene. De oppdaget at mange var storforbrukere av benzodiazepiner eller analgetika og de fikk en mistanke om at bivirkningen kunne være en årsak. De gikk inn for å trappe ned mennesker på tabletter med støttesamtaler og NADA’s akupunkturprogram.I prosjektet var det med 115 personer. Hver sykepleier fulgte opp 15 pasienter hver seg, her ser vi tallene for dem Elisabeth Fritz, fulgte opp over 2 år. På 2 år sparte sykehuset   kr. 12.184.000 på 15 pasienter.

  For dere som vil se alt vi har på studiet ta kontakt:

  nada@nada-norge.no


  Lese og skrive vansker

  Hei

  Ola har blitt utredet for lese og skrivevansker i år, og det konkluderes med at han har dysleksi. Jeg har ment han har dysleksi i flere år. I april i fjor ville PPT  prøve Ola på RITALIN fordi han hadde konsentrasjonsproblemer i forhold til og HUSKE bokstaver, og leter frem ord osv.. Det sa jeg NEI til
  Han begynte på Steinerskolen i høst (4kl)
  Ola har gått med magneter på Shen Men fra august av, og i perioder i nyre også..og et knepunkt
  Lese og skrivetest i juni ifjor klarte han nesten ingenting, samme test i januar i år, altså 6 mnd etter, nesten full klaff!!
  Han har ikke fått annen behandling enn dette, men på Steiner lærer de med hele kroppen, dvs de bruker mye koordinasjon, noe som er ypperlig for dysletikere.

  Han har ikke lest eller stresset med lesetrening på Steiner det første halve året, det ble vi enige om når han begynte, fordi han jo var veldig lei seg, av at de på den andre skolen, maset på han, og han ikke følte seg bra nok. All innlæring for Ola har kommet «naturlig» nå. Ola har ALDRI HATT indre uro, eller hyperaktivitet, men veldig sensitiv mot støy, er treg til alt, og bruker tid til å hente frem ord og lyder, og noen språkvansker, dessuten har han en skeivhet i venstre bein.

  De er ganske så overrasket på PPT at han har hatt så stor fremgang på et halvt år.

  Ikke vet jeg, men han har fått roet ned, kun brukt magneter uten å bemerke dette, bare satt på nye når de har falt av, dessuten tror jeg pedagogikken på Steiner er ypperlig i forhold til Ola’s problemer. Han er virkelig blitt flink til å huske og å gjenfortelle!! Dessuten leser han faktisk, og er interessert i å lese, uten å begynne å gråte før han har begynt!!

  For dere som trenger ytterligere info. om dette ta kontakt så skal vi videreformidle spørsmål:

  nada@nada-norge.no


  Erfaringer med NADA akupunktur på kostveiledningskurs

  Hei

  Jeg gikk kurs i NADA protokollen i januar 2007, under praksis, fikk jeg mulighet å sette NADA akupunktur i forbindelse med Kostveiledningskurs/bevisst kosthold.

  Kurset gikk over 10 ganger, 1 kveld i uka i 10 uker, og jeg satt NADA de siste 7 ukene, altså en dag i uka i 7 uker.

  Kurset hadde ingen spesiell diettliste, men MOTIVASJONSTERAPI ,som blant annet ,endring av kosthold og vaner, veiledning om riktig kosthold ,og  fysisk aktivitet. Deltakerne  ønsket ,og fikk vektreduksjon.
  Deltakerne fikk NADA i forkant av møtene. De satt i gruppe, hadde akupunktur i ca 30-40 minutter hver gang, mens de hørte rolig musikk.
  Det var opptil 8 deltakere som fikk NADA under kurset, men 5 deltakere som fikk NADA alle 7 ukene.
  Siste gangen ba jeg om at de kunne fortelle og skrive om hva de syntes om NADA akupunktur, og virkningen av den. Da tatt i betrakning at de gikk kurs samtidig.

  • alle fikk en umiddelbar ro og avslappning/tretthetsfølelese under behandlingen
  • noen syntes å få mere energi etterpå
  • lysten på søtt/sukker, og salt snacks, mat ,avtok
  • røyk/sigaretten etterpå smakte «pyton»
  • noen hadde blitt overraska over at rødvin dagen etter, hadde smakt
  • «helt forferdelig»
  • hodepine hadde blitt bedre
  • bedre fordøyelse
  • PMS plager hadde blitt betraktelig bedre irritasjon og humørsvingninger mye bedre
  • ei med uren hud, syntes å merke bedring
  • noen av deltakerne syntes at «inkontinens» som de var lettere plaget med , ble mye bedre . N oen av deltakerne måtte flere ganger på toalettet iløpet av natta etter behandlingen kvelden før

  Ellers skriver de blant annet:

  «Veldig positivt overrasket, føler meg veldig rolig og avslappet»

  «Fikk på en måte indre ro,ble mye roligere til sinns. Motivasjonen ble bedre,lettere å fokusere og konsentrere seg om ting»

  «Følte at jeg ble roligere inni meg. Jeg stresser ikke så mye i hverdagen, men har en indre stress som sliter mest. Dette følte jeg ble mye bedre etter jeg fikk NADA akupunktur. Under behandlingen ble jeg fryktelig trøtt,og klarte godt å lukke alt ute, og bare tenke på det JEG valgte å tenke på. Jeg er overbevisst om at jeg fikk et større «rom» til å ha tankene mine i»
  «NADA har hjulpet på indre stress, lettere å fokusere på ting «
  «NADA bør settes på de som ønsker å slutte å røyke, røyken smaker «pyton» etterpå»

  Mange av deltakerne fortsetter på kurs nå i høst, og ønsker NADA akupunktur iforbindelse med dette. Vi har nå valgt å sette akupunktur ETTER møtene, da deltakerne syntes å bli litt «ubehagelig» trøtte, som de sier med et SMIL:-)
  De har også mulighet for å få NADA flere ganger i uken, hvis de ønsker.


  Erfaringer fra arbeid med rusavhengige

  Iforhold til NADA til rusavhengighet, har jeg satt NADA et par ganger på et ettervernhus for rusavhengige. De kunne fortelle av behandlingen, at de ble rolige og trøtte under behandlingen, sovet godt om natta, fått en ro,  mindre angst,«kroppen føltes som fikk stresse ned et par hakk».

  Har også satt akupunktur og påfølgende med magneter ,til en med periode med

  PAA, han kunne fortelle at han følte seg roligere, svetta ikke så mye om natta,mindre hodepine, ikke så lett irritert over «alt og andre» sov bedre,Han sa følgende: «følte at jeg ikke «snøvla» så mye når jeg prata, noe som var plagsomt i denne perioden.»

  «Under behandling med nålene, svetta jeg ganske mye, men det var godt, og det virka som kroppen skulle kvitte seg med noe «skitt»

  Ta kontakt med Heidi om dere vil vite mer.


  Kolikkbarn med soneterapi og foreldre med NADA

  Hei og takk for sist

  Her om dagen satte jeg NADA på et foreldrepar i forbindelse med at jeg skulle behandle barnet deres med  kolikksymptomer. Mens jeg behandlet barnet med soneterapi fikk foreldrene NADA i ventetiden. Etter NADA behandlingen var det to nye foreldre som satt foran meg. De kunne fortelle meg at  alle tre sov godt den påfølgende natt. NADA til foreldrene ble derfor gjentatt ved neste behandling av barnet. Er folk veldig stresset setter jeg ofte NADA i forbindelse med litt annen stressbehandling før jeg går videre på det de søker behandling for.

  Ta kontakt med Randi om dere vil vite mer:

  Randi Kvikne
  Tlf.47408198

  r-kvikne@frisurf.no


  Del dine erfaringer med oss!!!!!