• Hva som ligger i NADA’s ånd

    Siden NADA-protokollen bygger på å mobilisere pasientens/klientens egne evner og resurser på alle plan, handler det mye om å gi en hjelp, til den som ber om det, slik at han kan hjelpe seg selv. Hos mange må et ønske om behandling modnes først og når det kommer bør hjelpeapparatet eliminere alle byråkratiske hinder, miljø og kulturelle barrierer, for å kunne begynne behandlingen når de er motiverte for gjenreisningen etter år med lidelser. Neste skritt må være å skape arenaer hvor personen kan finne ut av seg selv og bygge opp en indre styrke slik at han/hun kan møte storsamfunnet på dets premisser. Til sist, og med respekt for andre aspekter, at dette bør gjøres så enkelt som mulig.