• Hvordan og hvorfor organisasjonen NADA ble til

  Dr. Michael O. Smith

  NADA, Dr. Michael Smith (foto), direktør ved Lincoln Hospital, Recovery center, har arbeidet som psykiater ved sykehuset siden slutten av 1960-tallet. Tidlig på 1970-tallet leste han i et internasjonalt legetidskrift at en neurokirurg ved navn L. Ween fra Hong Kong hadde funnet fram til  et akupunkturprogram som lindret ubehaget til opiumsabstinente.
  Lincoln ligger sør i Bronx, New York og hvor fattigdom, rus og kriminalitetsproblemene var enorme på 60- 70-tallet. Dr. Michael Smith undersøkte dette med akupunkturen og fikk erfare at den virkelig hjalp dem som trengte det.

  Programmet som L. Ween hadde funnet fram til og benyttet ble stimulert med elektrisitet, dette ble for tungvint for Lincoln som behandlet flere hundre rusavhengige om dagen.  Dr. Smith og hans team forsket videre og fant fram til 5 basispunker uten el. stimulans – det vi i dag kjenner som NADA-protokollen. Etter 10 års erfaring med NADA-protokollen ved Lincoln og andre profesjonelle med tilknytning til sykehuset ønsket de å få et større område og forske på. NADA ble så grunnlagt i 1985 og ble en nasjonal organisasjon for personell innenfor rus, psykiatri og kriminalomsorgen. I dag har organisasjonen forgreninger til stort sett hele verden.

  I dag er medlemmene i organisasjonen NADA: sosionomer, barnevernspedagoger, rådgivere, utekontakter, leger, sykepleiere, psykologer, psykiatere, kiropraktikerne, fysioterapeuter, akupunktører, refleksiologer/soneterapueter, aromaterapeuter/massører, vernepleiere, miljøarbeidere, ruskonsulenter, personer innenfor rettsapparatet som dommere og primærkontakter på friomsorgskontorer, fengselsbetjener, nattevakter m.m

  Se filmen om oppstarten her: Dope is death