• Kurs

   Internasjonale logo

  .

   

  NADA er en beskyttet tittel – NADA-logoen kan benyttes av: 

  Personer som har gjennomgått kurs hos lisensiert NADA- instruktør i det landet man skal utøve NADA-protokollen

  NADA-protokollen benyttes:

  1. NADA-protokollen benyttes som er supplement i personlighetsutviklings – og endringsprogram eller traume og psykoterapi
  2. NADA-protokollen  bør knyttes til et sosialt engasjement eller være integrert i et helse- og omsorgstilbud så ikke økonomiske interesser står i veien for personer med lav inntekt.

  Hvordan man kan bli en NADA-akupunktørutøver:

  Man må gå et kurs hos en lisensiert NADA instruktør. I Norge er kurset på 20 timer klasseromsundervisning, hjemme-eksamen hvor studenten skal svare på 25 spørsmål fra kompendiet og ha 30 settinger med NADA-metoden på personer som stiller sine ører til disposisjon

  Ved utført klasseromsundervising, praksis og bestått prøve vil man få sertifikatet på at man er NADA-akupunktørutøver i Norge. Man er altså ikke akupunktør ved å ha fullført en utdanning i NADA-protokollen.

  Gjennom NADA sitt kurs vil man ikke bare lære praktisk nålsetting, man vil få mer kunnskap om bakenforliggende årsaker og hvordan NADA-protokollen kan benyttes i en strukturert og målrettet terapi. Kursdeltagere vil også lære mer om selve Avhengighetessyndromet, abstinesproblematikk og rusrelaterte sykdommer og psykiske forstyrrelser.

  Kursdeltagere vil også få hjelpemidler som kan lette arbeidet på daglig basis.

  Hvordan man blir en NADA-instruktør:

  Hvert land utdanner nye NADA-instruktører etter behov. For å bli en NADA-instruktør må man være utdannet av sitt lands NADA-ansvarlige representant og lisensiert instruktør. Personen må ha benyttet NADA-protokollen som et supplement i et grunnleggende terapiprogram i minst to år før de kan søke.  NADA i Norge vil avgjøre ut i fra dokumentasjon som følger søknaden om en person har nok fagkunnskap for å bli en instruktør. Før personen kan undervise på egenhånd må han følges av en NADA-veteran i et ordinert kurs i NADA-protokollen og få sitt arbeide godkjent denne.