• Kurs

  Hvordan blir man NADA-utøver

  Man må gå et kurs hos en lisensiert NADA-insturktør. I Norge er kurset på 20 timer klasseromsundervisning, hjemme-eksamen hvor studenten skal svare på 25 spørsmål fra kompendiet og ha 30 settinger med NADA-metoden.

  Hvem kan benytte ordet NADA?

  1. Du må ha et kurs med en lisensiert NADA trener i det landet du skal gi akupunktur .
  2. NADA er ikke en primær behandling, men et supplement til en slik behandling
  3. NADA bør knyttes til et sosialt engasjement så ikke økonomiske interesser står i veien for personer med lav inntekt.

  Hvordan man blir en NADA-instruktør

  For å bli en NADA-instruktør må man være utdannet av NADA og ha benyttet NADA-protokollen som et supplement i et grunnleggende terapiprogram i minst to år. Da kan man sammen med landets NADA-representant søke NADA om å få en status som instruktør. De avgjør ut i fra dokumentasjon som følger søknaden om en person har nok fagkunnskap for å bli en instruktør. Før personen kan undervise på egenhånd må han følges av en NADA-veteran i et ordinert kurs i NADA-protokollen og få sitt arbeide godkjent denne.  Dette foregår i USA

  Loven om sette akupunktur i Norge

  I Norge finnes det ingen lov som kan nekte noen å sette akupunktur, men alle må følge loven om bruk av alternativ behandling – se norsk lovdata:LOV 2003-06-27 nr 64: Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

  Hvordan man kan bli en NADA-akupunktør

  Personer som ønsker å ta NADA-sertifikatet trenger ikke medisinsfaglig bakgrunn, men må gå på kurs hos en registrert NADA-instruktør. Man har vanligvis  ca 30 timer med klasseromsundervisning, som følges opp med 40 timers praksis i nålsetting på en klinikk. Det hele avsluttes med en enkel teoretisk prøve. Ved fullført kurs vil man få et sertifikat på at man er NADA-akupunktør.
  I Norge gjør vi det slik at personen har ca 30 timer klasseromsundervisning og 30 registrerte akupunkturbehandlinger ved en klinikk/institusjon. Det blir gitt en skriftlig hjemmeprøve slik at det vises at man har lest kompendiet. Dette sendes inn til NADA Norge for kontroll. Ved utført klasseundervising, praksis og bestått prøve vil man få sertifikatet på at man er NADA-akupunktør i Norge
  Gjennom sitt kurs vil ikke NADA bare lære bort praktisk nålsetting. De vil også vise en vei å gå for dem som har påtatt seg jobben med å hjelpe mennesker som lider under for rusmisbruk, rusrelaterte sykdommer og psykiske forstyrrelser. I dette feltet er det viktig å vite hva man har forpliktet seg til for å kunne gi en best mulig hjelp til dem som sliter. Samtidig må behandleren også forstå å sette sine grenser for å beskytte seg selv i denne krevende jobben.