• ANTA-programmet


  NEW BOOK: A Path to Your Future is Hidden in Your Past, can be used as compendium to the ANTA cours – recovery based peer education program
  Order and question send a mail to : nada@nada-norge.no

  Innledning
  Mange som faller ut av arbeidslivet har et uavklart forhold til alkohol,
  rusmidler og/eller skadelig bruk av legeordinerte medisiner. Dette gjør
  det vanskelig for denne gruppen å gjennomføre nødvendige endringer
  for å kunne bli selvstendige deltagere i samfunnet.


  ANTA er et lærings- og mestringskurs som kan benyttes av brukere av
  LAR, NAV, under og etter institusjonsopphold og poliklinisk
  behandling, samt ved straffegjennomføring og samfunnsstraff. Noen av
  deltakererne er også i varierende grad i arbeid eller utdanning og har
  behov for etterverntiltak.


  Primært er dette et kurs for de som har eller har hatt et rusmiddelproblem de ønsker å gjøre noe med. Imidlertid er det også meget
  egnet for mennesker som ikke har et definert rusproblem, men som til
  tider bruker skadelige/ukontrollerte mengder av alkohol, narkotiske
  stoffer eller tabletter. De med spiseforstyrrelser, Gambling og voldelige eller annen destruktiv atferd har også fått mye ut av kurset.

  Prosjektbeskrivelse for ANTAprogrammet

  Brosjyre over ANTA-programmets moduler


  Kursets målsetting er at personen skal kunne bli mest mulig
  selvstendig og makte å stå i en arbeids- og/eller utdanningssituasjon. Les mer ved å trykke HER