• Den evidensbaserte kunnskapen om akupunkturavgiftning

    Det vært en mengde brede og varierte kontrollerte studier med bruk av akupunktur innenfor rus, psykiatri og kriminalomsorgen helt siden 1970-tallet. Det har vært ulike metoder som er blitt forsøkt, og alle rapportene som har kommet inn forteller at de har opplevd en signifikant bedring hos pasientene/klientene. Samtlige har gitt uttrykk for den store verdien de har opplevd av bruken av akupunktur i sin behandling.

    Metoden til NADA-protokollen har skåret veldig høyt på studiene fordi den er så enkelt, rask og kostnadseffektiv å bruke. Alle pasient/klientgrupper kunne nyttegjøre seg tilbudet fordi den er non-verbal, den har lite fysisk kontakt og ingen klær skal taes av. Studiene viste også at NADA-akupunkturen gjorde at man kunne holde lengre på pasienten/klienten, fordi den reduserte trangen etter rusmidler. Depresjon og angst avtok, og det var mindre bruk av søvn – og beroligende medisiner.

    Henvisning til evidens/forskning på NADA-protokollen

    Beviset på akupunktur