• NADA i Norge

  Hvordan NADA i Norge er organisert

  Et hvert land står fritt til selv bestemme hvilken organisasjonsform de skal arbeide under. NADA har ingen spesielle lover og regler for etablering av en selvstendig avdeling i et land eller delstat, foruten at den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for utførelsen av NADA-protokollen må følges.
  I Norge fungerer vi som ett nettverk -og kompetansehevende organ, på lik linje som Danmark. NADA’s kontaktperson i Norge holder sertifiserte NADA-akupunktørutøvere og  personell innenfor rus, psykiatri og kriminalomsorgen oppdatert gjennom nyhetsbrev som kommer inntil  12 ganger i året.

  Kontaktperson i Norge 

  NADA’s kontaktperson og utdanner i Norge er Rita Nilsen som er utdannet som internasjonal NADA-instruktør ved Lincoln Hospital, South Bronx, New York av Dr. Michael Smith, Carlos Alvarez og Nancy Smalls i 2005. Rita hadde et nært samarbeid med Dr. Smith helt fram til hans død 24. 12 .17  og NADA Danmarks leder, Lars Wiinblad siden 2005.

  Rita er en erfaren helhetsterapeut som har utdannelse innefor både vestlig og østlig medisin. Hennes fordypningsfelt er ulike behandlingsprogram for lidelsen Avhengighetssyndrom (WHO ICD-10).  Spesielt har hun studert atferd og reaksjonsforstyrrelser som er skapt i barne- og ungdomsår (WHO  ICD-10) og barn født med abstinens (FAS/FAE)  og hvordan dette kommer til uttrykk som voksen.  Hun er også  uteksaminert terapeut for et motivering -og påvirkningsprogram for kriminelle v/ Pedagogkonsult, Gunnar Bergstrøm Sverige. I tillegg har hun en høyskoleutdanning i Sjelesorg.