• Hvor NADA-protokollen benyttes

  Medlemmer av NADA og andre som praktiserer NADA’s program jobber gjerne innen helse- og omsorgssektoren. Som oftest fra behandlingsinstitusjoner innenfor rus og psykiatrien, skaderedusertende tiltak for bostedsløse, fra halveishus til ettervernsgrupper, i fengsel og åpne soningsanstaler.
  I USA er NADA stort og i følge 2000 data fra amerikanske myndigheter, er det mer enn 700 godkjente og lisensierte behandlingsprogram for rusmisbrukere som benytter seg av akupunkturprogrammet som et terapeutisk verktøy.

  NADA regner med at det er flere tusen tilsvarende program på verdensbasis siden NADA har fått undervisere i mange land utenfor Nord Amerika. Disse har spredt kunnskapen om – og trent opp behandlere i NADA-protokollen verden rundt.
  Det finnes i dag kontaktpersoner for NADA som underviser i NADA-protokollen i: England, Tyskland, Irland, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Ungarn, Italia, Russland, Midtøsten, Israel, Sør og sørøst Asia, Australia, Sør Amerika, Karibien og Mexico, Nepal, Filippinene, Vietnam, Thailand, Iran, India og Pakistan – les mer: Kontakt NADA Verden.
  NADA’s kontaktpersoner som underviser i nevnte land baserer seg på NADA’s prinsipper, men velger sin organisasjonform.

  NADA’s metode kan benyttes i alle miljøer, fysiske som kulturelle. Det er til og med mulig å gjennomføre en NADA-behandling der hvor det kan synes umulig å nå fram, som for eksempel hvor ekstremt farlig og voldelige personer oppholder seg. I strengt religiøse krigsherjede land, hvor befolkningen sliter med traumer, kan kvinner komme fritt da nålene kun skal settes i øret og ingen klær skal taes av.