• Brosjyre ANTA-programmet

    ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs som er utviklet av Rita Nilsen og eies av NADA Norge. ANTA står Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengig- heter. NADA står for National Acupuncture Detoxification Assistance og er tilknyttet til et inter- nasjonalt nettverk av helse og omsorgspersoner innen sykehus, institusjoner, fengsel og kriminalomsorg.
Kurset er for dem som sliter med avhengighet og misbruk av ulike stemnings- og tilstandsforandrende midler/metoder. Kurset ledes av en Likeperson og programmet tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og resurser, øker dens kompetanse til å styrke seg selv både fysisk og psykiske.
Dette programmet er ment til bruk i motivasjons- arbeid, stabiliseringsfasen før evnt. en utredning eller innleggelse i døgnbehandling eller straffegjennom- føring i og utenfor fengsel. Men kan også fungere godt som et supplement til polikliniske tilbud og for- sterket ettervernsprogram. Deler av kurset passer ikke for personer som inntar rus- og/eller legemidler, eller som har tyngre psykiatriske diagnoser hvor personen ikke er stabilisert på medisiner.
Det er viktig at de som deltar i kurset har en kontakt- person utenfor programmet de har tillit til, da dette ikke kan sees på som en primærbehandling av rus- eller psykiske lidelser
Kurset har 6 ulike kursmoduler:
Kortkurs, Basis, Support’n, Veivalget, Relasjonsuke, Familiedag.
Veivalget og Relasjonskurset er kjønnsspesifikke grupper, øvrige er blandet.